Centralsmøresystemer til Landbrugesmaskiner

Download: Chassissmøring katalog

SCAN-TECH Handel & Montage´s progressive centralsmøresystemer til fedt, NLGI-klasse 2 er udviklet til maskiner som arbejder i krævende omgivelser, med høje krav til driftsikkerhed under de vanskeligst tænkelige forhold.


Vi har udviklet centralsmøresystemer til mange maskiner såsom:

 • Traktorer
 • Mejetærskere
 • Halmpressere
 • Gyllevogne
 • Nedfældere
 • Snittere
 • Skårlæggere
 • Plove
 • Tallerkenredskaber
 • Harver
 • Teleskoplæssere

Centralsmøresystemet består af en elektrisk pumpe med digital timer, pumpelementer, progressive fordelere, højtryksslanger og smørestedsfittings. Pumpens pause- og pumpe-tid kan indstilles individuelt afhængigtaf forholdene. Smøremiddelfordelerne kan justeres således at smøremiddelmængden tilpasses til hvert enkelt smørested.
Skiftendemaskinførere, tidspres og besværlig servicevedligeholdelse er hverdag for dagens maskinejere. Ikke såunderligtat smøring "glemmes" elleri det mindsteikke udføres i forhold til smøreinstruktionerne.
Konsekvensen bliver slidtage, nedbrud, unødvendige udgifter til vedligeholdelse.


Et centralsmøresystem fra SCAN-TECH Handel & Montage forlænger levetiden på bolte, bøsninger og lejer flere gange fordi:

 • Smøringen foregår automatisk.
 • Smøringen sker når maskinen arbejder, altså når bolte og bøsningerne er i bevægelse.
 • Hvertsmørested får en korrekt mængde smøremiddel, hverken mere eller mindre.


Det giver følgende fordele:

 • Forbedrer maskineriets driftssikkerhed
 • Betyder drastisk nedskæring i vedligeholds- og reparations-omkostninger
 • Reducerer omkostninger pga. mindre stoptider for både maskiner og personel
 • Sparer cirka 40% smøremiddel
 • Er miljøvenlig
 • En ”krave” af fedtlægges rundt omsmørestedet, ogbeskytter modindtrængen af støv og fugt.


Montage
Vi har en montage- og serviceafdeling. Det giver os mulighed for at servicere vore kunder på bedste vis med montage, eftersyn, indkøring og justering af centralsmøringsanlæg.

SCAN-TECH Handel & Montage ApS | Mads Clausens Vej 28 | DK-9800 Hjørring | TLF +45 98 44 29 15 | E-Mail: mail@scan-tech.org | CVR 27618227