Optimal smøring

​I takt med den stigende automatisering af dansk industri, stilles produktionsvirksomhederne over for stadig større krav, hvad angår hurtig og præcis levering. Som følge heraf skal virksomhedernes maskiner og produktionsanlæg have minimale reparationer og driftsstop.

Midlertidige driftsstop kan nemlig betyde mærkbare økonomiske tab. En stor del af de omkostninger der er forbundet med reparationer af produktionsanlæg, skyldes ofte utilstrækkelig smøring eller ukorrekte smøremetoder. Faktisk kan en tynd smørefilm være det eneste, der skiller mellem et højt og et lavt vedligeholdelsesbudget i din virksomhed. De tekniske fremskridt og det store udviklingsarbejde der foretages på dette felt, medfører at vi i dag kan gøre produktionsanlæg maksimalt pålidelige og driftssikre – samtidigt med at din maskines levetid forlænges.

Hvad er korrekt smøring?

Vi kan definere korrekt smøring som smøring ved brug af det korrekte smøremiddel i en passende mængde, påført på de rette steder og de rigtige tidspunkter. Disse krav til at opnå den korrekte smøring, kan kun opfyldes ved brug af automatiske smøresystemer.

​På illustrationen på denne side kan du se to forskellige forløb:

Kurve A viser forløbet med automatisk smøring. Smøringen sker her med bestemte intervaller, afhængig af maskine, og med passende doser smøremiddel. Lejerne har derved altid den korrekte smøring.

Kurve B illustrerer et typisk forløb med manuel smøring. Enten påføres der for meget smøremiddel, hvilket medfører et spild af smøremiddel, eller også påføres der for lidt smøremiddel, hvilket medfører unødvendigt slid på lejerne.

Vores erfaring og kompetencer

Hos SCAN-TECH har vi siden 1992 opbygget en stor erfaring inden for centralsmøringsløsninger, og har derfor erfaringen og kompetencerne til at assistere dig i vurderingen om hvorvidt dit produktionsanlæg eller produkt får den korrekte smøring. Vi har desuden dygtige folk til at installere og servicere produkterne. Hvis du vil høre mere om hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed, må du endelig ikke tøve med at kontakte os.

SCAN-TECH Handel og Montage har - med baggrund i mange års erfaring indenfor vores branche - oparbejdet og udvalgt en række af de bedste agenturer, som vi med stolthed kan præsentere.​

Agenturerne opfylder de krav, som SCAN-TECH Handel & Montage stiller til de produkter, som vi forhandler. Det er Deres sikkerhed for, at De altid kun finder kvalitetsprodukter hos SCAN-TECH Handel & Montage.​

​Har du brug for hjælp?

Vi er her for dig. Vi er klar med rådgivning og til at besvare spørgsmål, så ring 98 44 29 15 eller skriv i dag.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt