Optimal smøring

I takt med den stigende automatisering af dansk industri stilles produktions virksomhederne over for stadig større krav, hvad angår hurtig og præcis levering.

Som følge heraf skal virksomhedernes maskiner/produktions­anlæg have minimale reparationer og driftsstop. Midlertidige driftsstop kan betyde mærk­bare økonomiske tab - det kender De nok alt til. En stor del af omkostningerne i forbindelse med reparationer af produk­tionsanlæg kan ofte til­skrives utilstrækkelig smøring eller ukorrekte smø­remetoder. Faktisk kan en tynd smørefilm være det eneste, der skiller mellem et højt og et lavt vedligeholdelsesbudget i Deres virk­somhed.

De tekniske fremskridt og det store udviklingsarbejde på dette felt gør, at vi i dag kan gøre produktionsanlæg maximalt pålidelige og driftssikre - og samtidig være med til at forlænge maskinernes levetid.​

Hvad er korrekt smøring?

Vi vil definere den korrekte smøring således:

  • Det korrekte smøremiddel
  • I den passende mængde
  • På de rigtig tidspunkter
  • De rette steder

Hvordan opnås dette?

  • Det korrekte smøremiddel. Så godt som alle olieselskaber kan levere det korrekte smøremiddel.
  • I den passende mængde
  • På de rigtig tidspunkter
  • De rette steder

Disse krav kan kun opfyldes ved brug af automatiske smøresystemer. (Se illustrationen).​

​Kurve A viser forløbet med automatisk smøring. Smøringen sker med bestemte intervaller afhængig af maskine og med passende doser smøremængde. Lejer har altid korrekt smøring (mellem max. og min. smøremiddel).

Kurve B illustrerer et typisk forløb med manuel smøring – påføring af for meget smøremiddel (spild af smøremiddel) eller påføring af for lidt smøremiddel (deraf unødvendigt slid på lejerne).

Erfaring og kompetence

Hos SCAN-TECH Handel & Montage har vi erfaring og kompetence til at assistere Dem ved vurdering af, om Deres produktionsanlæg eller produkt har korrekt smøring. Vi har idéer og produkter, som kan udnytte resultatet heraf.

Sidst men ikke mindst har vi dygtige folk til installering og servicering af produkterne.

SCAN-TECH Handel og Montage har - med baggrund i mange års erfaring indenfor vores branche - oparbejdet og udvalgt en række af de bedste agenturer, som vi med stolthed kan præsentere.​

Agenturerne opfylder de krav, som SCAN-TECH Handel & Montage stiller til de produkter, som vi forhandler. Det er Deres sikkerhed for, at De altid kun finder kvalitetsprodukter hos SCAN-TECH Handel & Montage.​

​Har du brug for hjælp?

Vi er her for dig. Vi er klar med rådgivning og til at besvare spørgsmål, så ring 98 44 29 15 eller skriv i dag.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt